Retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. 
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Houdt u er rekening mee dat in verband met hygiënevoorschriften wij de bedden niet nogmaals aan kunnen bieden. Daarom wordt er na het openen van de verpakking maximaal zeventig procent van het bestelbedrag terugbetaald. Stuurt u na een maand uw product retour, dan ontvangt u nog veertig procent van het bestelbedrag. Na twee maanden kunnen wij helaas geen bedrag meer terugbetalen.

Ons retouradres:
Moerelei 131
2610 Be Wilrijk

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

U kunt op de volgende manieren retourneren:
1. U maakt gebruik van onze afhaalservice.
Wij kunnen uw retourzending bij u laten ophalen door onze bezorgdienst. De kosten hiervan bedragen € 100,- en worden in mindering gebracht op het bedrag dat u van ons krijgt teruggestort. Het product dient, indien redelijkerwijs mogelijk in originele verpakking, klaar te staan op dag van retour.

Mocht u hiervan gebruik willen maken, laat het de klantenservice info@thebedmaker.be weten en we helpen u graag verder!

2. U stuurt het artikel zelf retour met een pakketdienst.
De wat minder grote artikelen kunt u zelf retour sturen met een pakketdienst. De verzendkosten zijn voor uw eigen rekening en kan je opvragen bij de betreffende pakketdienst.

Als je bij de betreffende pakketdienst bent, vraag altijd om een verzendbewijs. Mocht er iets onderweg gebeuren (beschadiging, zoekgeraakt) dan is thebedmaker.be niet aansprakelijk en mag het wettelijk gezien de schade in rekening brengen als het pakket niet goed terug is gekomen.

3. U brengt het artikel zelf terug naar ons magazijn.
U mag uw retourzending ook zelf retour komen brengen naar ons magazijn in Wilrijk. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Dit kan tijdens onze openingstijden (maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00) De artikelen moeten zo goed en stevig mogelijk in de (indien redelijkerwijs mogelijk) originele verpakking verpakt worden. Laat het ons weten als u gebruik wilt gaan maken van deze optie.